Velkommen til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR

Funksjonell MR (magnetisk resonanstomografi) omfatter avbildningsmetoder og utstyr for framstilling av fysiologiske prosesser som blodstrøm og diffusjon i hjernen. I tillegg kommer avanserte MR-bilde-analysemetoder. Tjenesten er etablert for å bygge opp, evaluere nytte av og spre kunnskap om bruk av avanserte MR-avbildnings- og analysemetoder for bedre diagnostikk og oppfølging av ulike pasientgrupper (for eksempel hjernesvulster, hjerneskader, utviklingsavvik, hukommelseproblemer, psykiatriske lidelser) i hele Norge. Tjenesten tilbyr informasjon og veiledning til pasienter, pårørende og den generelle befolkningen. Til helsevesenet/-personell tilbyr tjenesten informasjon, veiledning, anbefalinger og praktisk hjelp til implementering av overnevnte MR metoder.

Tjenestens mål er å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at metodene på sikt blir tilgjengelig i alle helseregioner.

Tjenesten er lokalisert til Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, Helse MidtNorge. Forskning på psykiatriske problemstillinger er spesialområdet for Bergen fMRI gruppe

 

Nyheter

Har menn eller kvinner best stedsans?

Carl Pintzka har publisert en artikkel om stedssans hos menn og kvinner. Se videoinnslaget på TV2 her.

Gjesteforelesning av Veronique Bohbot fra McGill University, Canada

Early detection, sex differences and intervention in healthy older adults at risk of Alzheimer’s disease
Les mer her

Video om fMRI og DTI

En video som viser bruk av moderne MR metoder (fMRI og DTI) til å kartlegge funksjonelle områder og nervebaner i hjernen før fjerning av hjernetumor. (laget for NTNU)

 

2 videoer som viser fremstilling av fasiculus arcuata og corona radiata.


Fasiculus arcuata

 

Corona radiata