Resting state fMRI

Hva er resting-state fMRI?

Resting-state fMRI er en type MR-undersøkelse som måler hjernens aktivitetmønstre under hvile. Når vi hviler er hjernen i stor grad ”styrt innenfra” og aktiv med å bl.a. bearbeide tanker og inntrykk, og forberede seg til nye oppgaver. Dette fører til at hjernen former forskjellige nettverk av områder som aktiveres samtidig og kommuniserer med hverandre. Det er disse nettverkene vi studerer med resting-state fMRI. Teknikken er den samme som i standard fMRI, bortsett fra at man ikke utfører en noen oppgave, kun hviler, mens bildeopptaket blir gjort.

 

Hvordan foregår undersøkelsen?

Resting-state fMRI blir som regel gjort i sammenheng med en annen type MR-undersøkelse av hjernen (les mer om hvordan dette foregår her). Mens bildene blir tatt skal du ligge helt rolig og slappe av, holde øynene åpne og ikke tenke på noe spesielt. Undersøkelsen varer i ca 10 min.

 

Hva kan resultatene fortelle oss?

Resting-state fMRI er en nokså ny metode og brukes hovedsakelig til forskning. Vi bruker metoden til å finne ut hvordan hjernens ”hvile-modus” varierer med personlige faktorer som alder og kjønn, hvordan den påvirker senere atferd og oppgaveløsning, eller hvordan den endres ved sykdom. Per i dag kan vi ikke bruke bildene til diagnostikk.


Eksempel på et nettverk som aktiveres under hvile. Hjernen er her vist fra tre forskjellige vinkler: bakfra (venstre), fra siden (midten) og ovenfra (høyre). De fargede områdene er områder som aktiveres synkront og derfor sies å utgjøre et nettverk.