Medarbeidere

 

Asta Håberg, MD PhD, leder av kompetansetjenesten
Interesse: fMRI paradigme design, alternative fMRI metoder, funskjonell og strukturell avbildning ved ervervede hjerneskader.
Kontakt: asta.haberg@ntnu.no


Carl Pintzka, MD PhD, medarbeider
Interesse:
Kontakt: carl.pintzka@ntnu.no


Erik M Berntsen, MD PhD, medarbeider
Interesse: MR avbildning av hjernesvulster for bedre utredning, planlegging av kirurgi og oppfølging av denne pasient gruppen.
Kontakt: erik.berntsen@stolav.no

Ingeborg Nakken, radiograf, master i helsefag, medarbeider
Intresse: Optimalisering av MR sekvenser, sammensetning av protokoller, kvalitetssikring av opptak og kvantiative MR metoder.
Kontakt: inakken@hotmail.com

Jian Xu, MD PhD, medarbeider
Interesse: Traumatisk hjerneskade og MR for vurdering av skadeomfang og prognose.
Kontakt: jian@brainlab.no

 

Lars Morten Rimol, Psykolog PhD, medarbeider
Interesse:
Kontakt: lars.rimol@ntnu.no

Live Eikenes, PhD, medarbeider
Interesse: Diffusjon og strukturell MR avbildning, i tillegg til hjerneutvikling og MR populasjonsstudier.
Kontakt: live.eikenes@ntnu.no